krista@kotisaletti.fi / 040 750 0223

Kotisaletti

Koulutettu Ammattijärjestäjä

Ammattijärjestäjä kertoo ihmisille liikakuluttamisesta ja tavara paljouden haitoista, jotka vaikuttavat asumisterveyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi ammattijärjestäjä antaa vinkkejä kierrättämiseen, ajankäytön-, talouden- ja elämänhallintaan. Ammattijärjestäjän palvelut ovat kotitalousvähennysoikeuttua palvelua. Lisätietoja verottajalta.

Ammattijärjestäjä

Esimerkki kierrätysneuvonnasta: asiakkaan kotona kierrätettäville roskille ( lasit, metalli, lehdet ym.) tilan raivaaminen sekä kierrätyksen mahdollistaminen käytännössä helpoksi ja luonnolliseksi toiminnaksi kaikille perheenjäsenille. Opastusta kuinka jätemäärää ja laskua voidaan pienentää sekä mihin kierrätysroskat viedään.

Ammattijärjestäjä on järjestämisen asiantuntija, joka yhdessä asiakkaan kanssa luo systemaattisesti ja loogisesti järjestystä ja tilaa sekä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta. Ammattijärjestäjät auttavat erityisesti kodin, toimiston ja varastojen järjestämisessä sekä ajankäytön hallinnassa. KotiSaletin erityiseen osaamisalueeseen kuuluu tilojen käytännöllisiksi ja  toimiviksi tekeminen  sekä lisätilan luonti.  Tarvittaessa järjestettävän tilan siivous voidaan sopia erikseen.

Ammattijärjestäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa luottamuksellisesti ja yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Ammattijärjestäjä auttaa toimittamaan turhat tavarat sekä roskat asianmukaisesti eteenpäin. Mitään ei poisteta ilman asiakkaan lupaa.

Sopimusehdot.pdf

Perusraivaus

Järjestämisen nopeuteen vaikuttaa tekeekö ammattijärjestäjä työn itsenäisesti asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti vai onko asiakas itse mukana järjestämistyössä, jolloin on huomioitava asiakkaan päätöksentekokyky. Jos ammattijärjestäjä tekee työn itsenäisesti hän lajittelee laatikoihin roskat, kierrätettävät tavarat ym. ja kierrätettävät roskat. Asiakas itse päättää onko jako oikea, jonka jälkeen ylimääräiset tavarat viedään pois asiakkaan kotoa. Muut tavarat järjestellään  paikoilleen. Tavoitteena on  turhasta tavarasta luopuminen ja sen vähentäminen sekä järjestämisen ylläpitoon löydetyt uudet käytännöt.

Ylläpitojärjestely

Ylläpitojärjestely tapahtuu yleensä raivauksen jälkeisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Asiakas voi tilata ammattijärjestäjältä ylläpitojärjestelyä ja saada näin tukea sekä neuvoja järjestyksen omatoimiseen hallintaan. Kun tilaa on enemmän sekä turhaa tavaraa vähemmän, on ylläpitojärjestyksen pitäminen helpompaa.

Kuolinsiivous

Yhdessä asiakkaan kanssa pikkuhiljaa tapahtuvaa kaappien, laatikoiden, huoneiden, varastojen sekä eri  tilojen läpi käymistä ja turhista tavaroista luopumista. Myös paperit, kirjat, valokuvat, muistot käydään läpi asiakkaan ehdoilla. Kuolinsiivouksen periaatteena on, että kuoleman jälkeen ei läheisille tai viranomaisille jää vaikeaa taakkaa selvitettäväksi. Periaate on sama kuin missä tahansa ammattijärjestäjän raivaustyössä; turhasta tavarasta luopuminen. Työn tempo vain voi olla hitaampi ja työ jaksottaista. 

Kuolinpesät

Ammattijärjestäjänä olen käytettävissä myös kuolinpesien järjestelyssä ja siivouksessa. Työ voi olla esimerkiksi tavaroiden ja huonekalujen, arvottoman ja arvokkaan tavaran lajittelua ja järjestelyä sekä roskien poisvientiä tai kierrätystavaran eteenpäin saattamista.  Riippuen tavara- tai jätemääristä Kotisaletin toimesta voidaan järjestää myös kuljetus poismeneville tavaroille erikseen sovittaessa. Kaikki tämä tehdään ekologisesti ympäristöä ja kuluja säästäen. Jokaisesta toimeksiannosta tehdään tarvittavat sopimukset ja jokaiseen kuolinpesään nimetään asiakkaan puolelta vastuuhenkilö.

Muita esimerkkejä

  • Eteisen raivaus, järjestely ja käytännöllistäminen
  • Lasten huoneen raivaus, järjestely ja käytännöllistäminen
  • Liinavaatekaappien tai pyykkituvan järjestyksen uudelleen päivityskäytännöt
  • Varaston tai autotallin järjestely, siivous ja käytännöllistäminen
  • Mikä vain kodin tai kotiin kuuluva tila, jonka nykyinen järjestelemättömyys tai hallitsemattomuus vaivaa

Kodinhoitohuone ennen ja jälkeen järjestelyn:


Ammattijärjestäjäpalvelut kokkolassa

Kaapin järjestely

Seuraa meitä somessa

Ammattijärjestäjät.fi
#ammattijärjestäjät
#ammattijärjestäjä
@suomenammattijarjestajat

Palvelu on kotitalousvähennyskelpoinen.

© Kotisaletti Oy, Y-tunnus: 300 9461-8, Rekisteriseloste

© Niku Creative