krista@kotisaletti.fi / 040 750 0223

Kotisaletti

Henkilökohtainen apu

Toiminnan sisältö

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Palvelusteli jakautuu niinsanottuihin päivittäisiin toimintoihin, jotka ovat välttämättömiä edellä mainittuja toimintoja mutta asiakkaan on mahdollista anoa myös palveluseteliä niin sanottuihin vapaa ajan toimintoihin ja harrasteisiin. Palveluntuottajat näihin voivat olla eri paikoista jos asiakas näin haluaa.

KotiSaletti on hyväksytty Soiten vammaispalvelun ja vanhusten tilapäisen kotiavun palveluntarjoajaksi. Löydät meidät osoitteesta palse.fi/ asiakkaat.

Voit ottaa meihin myös suoraan yhteyttä ja kysyä asiakkuudestamme, selvitämme ja autamme sinua asioidesi hoidossa tarpeen mukaan.

© Kotisaletti Oy, Y-tunnus: 300 9461-8, Rekisteriseloste

© Niku Creative